headbanner

Specyfikacja wykonania płyty ze stali nierdzewnej

Płyta ze stali nierdzewnejjest powszechnym produktem w życiu, a zapotrzebowanie konsumentów na blachę ze stali nierdzewnej jest również bardzo duże.Proces produkcji płyt ze stali nierdzewnej nie jest tak skomplikowany, jak sobie wyobrażano, zgodnie z zaleconymi etapami można go zrealizować.W procesie produkcji pracownicy muszą zwracać szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo, niewłaściwa obsługa może prowadzić do wypadków.

Nosić gumowe rękawice do obróbki, co jest najważniejsze, ponieważ w procesie obróbki gumowe rękawice będą topione przez wysoką temperaturę podczas obróbki, będą prowadzić do oparzeń rąk, dodatkowo spływający na stół roztwór kleju wpływają na normalną pracę przetwarzania.Wyczyść stół roboczy, aby upewnić się, że żadne zanieczyszczenia nie wpływają na normalne działanie przedmiotu obrabianego.Po trzecie: przed spawaniem należy dokładnie oczyścić zanieczyszczenia znajdujące się nad elektrodą, takie jak: hafty, woda itp., nie mogą być przerywane przy zgrzewaniu punktowym.

Podczas spawania nie dotykaj przedmiotu obrabianego rękami bez żadnych środków ochronnych, aby uniknąć poparzenia rąk.Prace spawalnicze powinny towarzyszyć co najmniej 1-2 profesjonalnemu personelowi, a nie jednej niezależnej operacji w razie wypadku.Po spawaniu należy wyczyścić stół roboczy i obrabiany przedmiot.

Po spawaniu należy usunąć folię, należy umyć powierzchnię i użyć specjalnych narzędzi ze stali nierdzewnej, aby nie dopuścić do przyklejenia się opiłków żelaza, należy je wyczyścić.Prace przy spawaniu blach ze stali nierdzewnej można uznać za branżę stosunkowo wysokiego ryzyka, dlatego w inżynierii przetwórczej należy zwracać uwagę, nie wolno być nieostrożnym, powodować niepotrzebnych uszkodzeń w razie wypadku, ponieważ natychmiast przerwać przetwarzanie do przetwarzania.


Czas publikacji: 28 grudnia-2021